Privacyverklaring

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De besloten vennootschap Yesway Holding B.V., gevestigd te (2405 AJ) Den Haag aan de Laan van ’s Gravenmade 28, vertegenwoordigd door de heer L. Gianella.

Yesway Holding B.V. (hierna: onze organisatie) is tezamen met haar groepsmaatschappijen verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de betrokkenen die onze website bezoeken en van de betrokkenen die bij ons solliciteren. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en zorgen ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.yesway.nu. Onze organisatie raadt je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 juni 2022.

 

Artikel 2. Persoonsgegevens

Onze organisatie verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, je jezelf inschrijft op één van onze vestigingen of je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van jou verzamelen indien jij deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat jij geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze privacyverklaring. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken in het kader van onze dienstverlening is voor een deel verplicht, zodat wij onze dienstverlening ter beschikking kunnen stellen. In het geval dat het gaat om aanvullende gegevens welke voor onze organisatie wenselijk zijn om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, zullen deze gegevens ook worden bewaard. Deze aanvullende gegevens kunnen ook worden gevraagd om te voldoen aan eventuele specifieke vragen of verplichtingen vanuit onze opdrachtgevers. Indien u gegevens aan onze organisatie verstrekt, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de relevantie van deze gegevens.

Onze organisatie verzamelt en bewaart de volgende gegevens van jou:

Inschrijvingsprocedure:

▪  Naw-gegevens;

▪  E-mailadres;

▪  Telefoonnummer;

▪  Andere contactgegevens;

▪  Geboortegegevens;

▪  Geslacht;

▪  Curriculumvitae;

▪  Informatie over opleidingen, stages en werkervaring;

▪  Gegevensovergevolgdetrainingen;

▪  Gegevensoverbeschikbaarheidenverlof;

▪  Eventuele referenties en getuigschriften;

▪  (Pas)foto en video (introductie) – op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor onze organisatie kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

▪  Nationaliteit;

▪  Burgerservicenummer;

▪  Identiteitsbewijs;

▪  Werkvergunning;

▪  Verklaring omtrent gedrag (VOG);

▪  Loonstroken;

▪  Jaaropgave;

▪  Arbeidsovereenkomsten;

▪  Loonheffingsformulier;

▪  Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Onze organisatie is verplicht om het Burgerservicenummer van jou te verwerken op grond van de Wet op de loonbelasting 1964.

 

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

▪  Personeelsadministratie;

▪  Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame,

▪  Inlog en/of informatie via app(licatie)s/systemen;

▪  Doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie, nadat je hier toestemming voor

hebt gegeven middels een zogenaamd opt-in akkoord;

▪  Controleren van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor een vacature, waarbij ook

gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media etc.;

▪  Om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te

onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

▪  Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de

opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;

▪  Voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid (training, opleiding

en testen);

▪  Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van

interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;

▪  Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificeringen;

▪  Om eventuele subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;

▪  Indien we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor

de naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving;

▪  Beveiliging en optimalisering van de website (bijv. voor het vastleggen van IP-adressen).

Onze organisatie verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’. In sommige gevallen zal er expliciet toestemming worden gevraagd, waardoor er tevens op basis van de grondslag ‘toestemming’ wordt verwerkt.

 

 

Artikel 4. Bewaartermijn

Onze organisatie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

▪  Bemiddelingsgegevens ten behoeve van een vacature of opdracht worden, nadat expliciete toestemming is verkregen van betrokkene tot 7 jaar bewaard. Ook indien je geen werkzaamheden namens Onze organisatie (hebt) verricht;

▪  verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen: 7 jaar;

▪  telefonisch contact: 7 jaar;

▪  informeren over wijzigingen van diensten: 7 jaar;

▪  administratie B.V.: wettelijke bewaartermijn, denk aan:

o Debiteuren- en crediteuren: 7 jaar; o Voorraadadministratie: 7 jaar;
o In- en verkoopadministratie: 7 jaar; o De loonadministratie: 7 jaar;

▪ E-mails welke betrekking hebben op de bedrijfsvoering: 7 jaar.
Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Onze organisatie zich

aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Artikel 5. Delen met derden

Onze organisatie verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Onze organisatie blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan derden:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, curriculum vitae, en gegevens over jouw beschikbaarheid worden doorgegeven aan opdrachtgevers van onze organisatie, omdat dit nodig is voor de administratie van de opdrachtgevers van onze organisatie.

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer worden doorgegeven aan de salarisadministrateur en de accountant van onze organisatie, omdat dit nodig is voor de salarisverwerking.

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens worden doorgegeven aan verschillende opleiders, omdat onze organisaties voorziet in verschillende te volgen opleidingen en cursussen ten behoeve van onze medewerkers en kandidaten.

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en in sommige gevallen het bankrekeningnummer worden doorgegeven aan verzekeringsmaatschappijen, zoals bijvoorbeeld voor het pensioen, omdat dit nodig is voor het aanvragen van (offertes van) verschillende verzekeringsproducten.

 

Artikel 6. Beveiliging

Onze organisatie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Indien je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, dan kun je contact opnemen met onze organisatie door een e-mail te sturen naar: service@yesway.nu.

 

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen (vergetelheid) en/of bezwaar te maken. Naast deze rechten heb je als betrokkene nog het recht op dataportabiliteit, het recht om de verwerking te beperken en het recht op een menselijke blik bij besluiten. Neem hiervoor contact op met onze organisatie door een e-mail te sturen naar: service@yesway.nu. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor neem je ook contact op met onze organisatie door een e- mail te sturen naar: service@yesway.nu. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

Artikel 8. Cookies

Onze organisatie gebruikt functionele en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de website beter te laten functioneren en om het gebruik van de website makkelijk te maken.

Wij gebruiken de volgende cookies:

▪ Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.

▪ Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

▪ Google Analytics cookies
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytic-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van jouw handelingen op de website.

▪ Socialmediacookies
Op onze website vind je buttons waarmee je onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaringen aan wat ze via de cookies met jouw gegevens doen.

▪ Trackingcookies
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Artikel 9. Wijzigingen

Onze organisatie kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Onze organisatie raadt u aan om van tijd tot tijd onze website in de gaten te houden voor de meest recente versie.